vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4210206

Informació @Clave

A partir de l’1 d'abril de 2022, l’accés a qualsevol tràmit telemàtic de la Direcció General de Personal Docent no es podrà realitzar de manera anònima ni amb usuari/contrasenya, només s’hi podrà accedir de manera autenticada, això és, utilitzant un dels sistemes que permeten comprovar la identitat de qui realitza aquest tràmit i que són: certificat digital o DNI electrònic o @Clave.


Així, i de cara al proper tràmit de comissions de serveis, selecció de places, etc. és del tot imprescindible que qui encara no disposi de cap d’aquestes eines s’hi doni d’alta.


El més recomanable i senzill pel temps disponible és el @Clave, també conegut com a Clave PIN. L’enllaç amb unes instruccions de com obtenir-la és https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml


També us indicam l’enllaç de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) per obtenir el certificat digital https://www.sede.fnmt.gob.es/es/certificados/persona-fisica
Salutacions cordialsDirecció General de Personal Docent