torna

Detall de la notícia

Nota informativa sobre l'expedició de llicències de pesca recreativa durant l'estat d'alarma

La situació plantejada amb la pandèmia i la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, va fer necessari adoptar una sèrie de mesures per resoldre els problemes derivats de la caducitat de les llicències en vigor i de les dificultats de tramitació de les noves i conjugar-ho amb la protecció de la salut dels ciutadans.

Atès que l’estat d’alarma s’ha tornat a declarar mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, convé establir algunes mesures amb relació a la tramitació de les llicències de pesca i prorrogar-ne la vigència fins al dia 9 de maig de 2021.

Per tot això i sobre la base de les facultats atribuïdes pel Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i que disposa que la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació exerceix, per mitjà de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, la competència en matèria de pesca marítima en aigües interiors de les Illes Balears, es comunica que la tramitació de l’expedició i renovació de les llicències de pesca marítima recreativa durant la situació d’alarma sanitària funcionarà de la manera següent:

 

LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA INDIVIDUAL

 

1. L’expedició de les noves llicències o la renovació d’aquestes es pot tramitar de forma telemàtica, amb l’excepció de les persones majors de 65 anys o jubilades.

 

2.La tramitació de les llicències per a persones jubilades o majors de 65 anys s’haurà de dur a terme de forma presencial, sol·licitant cita prèvia. Cal saber que la presentació de les sol·licituds d’aquest col·lectiu la pot fer una altra persona.

 

3. En cas que no sigui possible la tramitació telemàtica, es podrà fer de forma presencial, sol·licitant cita prèvia.

 

LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA D'EMBARCACIÓ

 

1. S’ha de tramitar de forma presencial, sol·licitant cita prèvia, en els casos següents:

 

  1. Expedició de noves llicències.

  2. Renovació de llicències en les quals ha canviat la propietària o propietari o bé s’ha modificat la matrícula o el nom de l’embarcació.

 

2. La renovació de les llicències en què no s’ha produït cap dels canvis indicats al punt anterior es poden tramitar de forma telemàtica.

 

LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA SUBMARINA

 

L’expedició de les llicències s’ha de fer de forma presencial, sol·licitant cita prèvia.

 

 Important

 

En el cas de Mallorca, per accedir als tràmits telemàtics, clicau sobre l’enllaç següent: «Tràmits i taxes»

Telèfon de cita prèvia: 971 17 60 94 (horari d’oficina, de 9.00 h a 14.00 h)

 

 

Finalment, agraïm la vostra col·laboració i no dubteu a posar-vos en contacte amb la Conselleria per a qualsevol consulta o aclariment.