torna

Detall de la notícia

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'ajornen les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’ajornen les proves per a l’obtenció del
certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats
vehicles destinats al transport per carretera a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.