torna

Detall de la notícia

Imatge 4176213

Educació posa recursos a disposició de docents i famílies per afrontar l'impacte del confinament

\Una de les finalitats és donar suport emocional als docents i les famílies en una situació de confinament com l’actual

\ S’han posat en marxa iniciatives com la publicació d’un tríptic informatiu  o l’assessorament al professorat i les famílies, perquè puguin fer cercles restauratius

 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i de l’Institut de Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit) ha creat material específic per ajudar als docents i les  famílies de les Illes Balears, a fer front al confinament derivat del COVID-19. Una situació excepcional que genera moltes emocions de vegades difícils de gestionar.

Les actuacions que s’han posat en marxa van des de la publicació d’un tríptic informatiu  a l’assessorament al professorat perquè puguin fer cercles restauratius virtuals amb els seus alumnes o, facilitar les eines a les famílies perquè puguin fer el cercles restauratius amb els seus fills a casa. 

Respecte el tríptic que acaba de publicar Educació és un document amb orientacions per respondre a l'impacte del confinament on es donen pautes i recomanacions de com es pot ajudar, què es pot esperar o amb qui se pot contactar davant una situació d’emergència física o emocional, si es necessita.

Al tríptic s’informa també dels factors de protecció davant una situació de confinament com l’actual, la planificació de la tornada a la nova normalitat i de com es pot aprendre de les vivències positives i negatives.   

Pràctiques restauratives per millorar la convivència i reforçar els vincles afectius

La Conselleria també posa a l’abast de docents i famílies recursos per fer cercles de tutoria virtuals i de diàleg en família. Cal destacar que les pràctiques restauratives ofereixen eines que permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte o problemes en diferents àmbits (familiar, educatiu i social, entre d’altres) per tal de millorar la convivència i reforçar els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions.

A l’escola, el cercle restauratiu és una metodologia que vol posar l’accent en la comunitat, en la reconstrucció de relacions, en la responsabilitat i en la confiança. Es considera una oportunitat de reparar els danys i les relacions malmeses de manera cooperativa, pot afavorir un canvi positiu en la seva conducta i en les seves relacions.

A l’actualitat a les Illes Balears un total de 186 centres disposa de programes preventius per millorar la convivència.