torna

Detall de la notícia

Imatge 4157540

Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es suspenen les lligues, competicions i proves esportives vinculades a les federacions esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma.

L'estat d'alarma en què es troba immers tot el territori nacional des que va ser aprovat el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada per a l'esmentat coronavirus, i amb una duració de quinze dies naturals, ha estat objecte de successives pròrrogues mitjançant el Reial decret 476/2020, de 27 de març; el Reial decret 487/2020, de 10 d'abril; el Reial decret 492/2020, de 24 d'abril; i el Reial decret 514/2020, de 8 de maig. Aquest darrer ha estès l'estat d'alarma fins les 00:00 hores del dia 24 de maig de 2020.

Respecte de les competicions esportives a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a fi d'atendre les recomanacions de les autoritats sanitàries de l'Estat d'evitar viatges que no fossin estrictament necessaris i de crear un marc de seguretat jurídica per a les federacions esportives, clubs i esportistes a causa de la incertesa per dur a terme les competicions i activitats esportives, la consellera d'Afers Socials i Esports dictà les Resolucions de 12 de març de 2020 (BOIB núm. 34, de 14 de març); de 19 de març de 2020 (BOIB núm. 39, de 20 de març); i de 15 d'abril de 2020 (BOIB núm. 58, de 18 d'abril), mitjançant les quals es varen suspendre totes les competicions fins als dies 25 de març, 30 d'abril i 31de maig de 2020.

RESOLUCIÓ.