torna

Detall de la notícia

Imatge 4156723

COVID-19: L'Institut d'Estudis Baleàrics convoca ajuts de caràcter urgent i retroactiu per al sector cultural de les Balears

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de les Illes Balears quatre convocatòries de subvencions amb caràcter urgent i retroactiu, atesa la situació d’excepcionalitat amb motiu de la pandèmia pel COVID-19 i atès l’interès general. L’objectiu és donar suport als sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la música, els autors i editors i la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears.

La convocatòria preveu les següents línies de subvenció:

- Una línia de suport a les arts escèniques durant el període comprès entre l’1 d’agost de 2019 i el 20 d’abril de 2020, dotada amb 170.000 euros.

- Una línia per a les arts visuals destinada al període entre l’1 de desembre de 2019 i el 20 d’abril de 2020, per un import de 125.000 euros.

- Una línia dedicada al programa de mobilitat Talent IB entre les Illes Balears i els territoris de parla catalana tant pel que fa al suport als autors i editors durant l’1 de desembre de 2019 i el 20 d’abril de 2020 com pel suport a l’edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració a les Balears durant el període entre el 4 d’octubre de 2019 i el 20 d’abril de 2020, dotada amb 100.000 euros.

- Una línia per a la música, intèrprets i compositors de les Balears durant el període entre l’1 de juliol de 2019 i el 20 d’abril de 2020, per un import de 170.000 euros.


Tots aquests ajuts preveuen també que es puguin subvencionar despeses efectuades vinculades a activitats suspeses o ajornades a causa de les mesures de prevenció decretades per les administracions públiques per lluitar contra la la Covid-19. La finalitat és atendre l’interès general d’un sector que ha patit la pèrdua d’activitat a causa de la pandèmia. Pel que fa a pagaments anticipats, excepcionalment es podran fer bestretes per un import màxim del 75% de l’import de la subvenció concedida sempre que s’acrediti que no es disposa de recursos  suficients i sempre que es justifiqui l’exigència de garanties.


L’especial i singular incidència que tenen en el sector cultural de les Illes Balears els efectes de la pandèmia Covid-19 ha motivat la publicació amb caràcter urgent d’aquesta convocatòria, amb l'objectiu de de protegir l’ocupació i mantenir el teixit productiu de les activitats culturals de les Balears. S'entén, per tant, la cultura com a bé inherent i indispensable d’interès general per fomentar la cohesió social i territorial i els múltiples valors i beneficis socials, educatius, econòmics i polítics que aporta a la societat.


Per altra banda, l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), també està treballant en una línia d'ajudes per donar suport a activitats de projecció exterior i intercanvi entre les Illes Balears de projectes audiovisuals.

 

Seu electrònica: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/