torna

Detall de la notícia

Imatge 4132177

XARXA JUNTS - COVID -19

La informacio d'aquesta pàgina s'actualitza contínuament. Seguim fent feina.

PERSONES QUE VOLEN AJUDAR

1. Donar suport a Protecció Civil, Protecció Civil disposa d'una xarxa ben estructurada del suport civil que abasta gairebé tots els municipis de les Illes Balears. La Direcció General d'Emergències i Interior té la competència en aquest àmbit, si bé són els mateixos ajuntaments qui coordinen les actuacions. Qualsevol persona que vulgui donar suport a les agrupacions de Protecció Civil del seu municipi ha de seguir els canals que habitualment estan en marxa.

És necessari reunir uns requisits i tenen dos tipus de voluntaris: Format en Emergències i Protecció Civil i amb experiència a catàstrofes i ajuda humanitària.

Important: en aquests moments no es necessiten més voluntaris de Protecció Civil. En cas de ser necessari, es faria una crida a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. 


2. Col·laborar al teu municipi. El seu l'instrument és l'organització veïnal que dona resposta a les necessitats concretes i puntuals del municipi. Les persones que s'ofereixen ho fan en qualitat de veí o veïna del municipi, i no és imprescindible estar formats ni tenir experiència com a voluntaris.

L'ajuntament canalitza l'oferta veïnal que vol ajudar, i assigna tasques en funció de les necessitats i de les característiques de cada persona.

 Podeu anar en el geolocalitzador o directament a l'ajuntament per saber si el vostre municipi fa o no organització veïnal.

3. Implicar-te fent voluntariat. Les actuacions amb voluntariat només es poden dur a terme prestant l'acció voluntària dins d'una entitat de voluntariat acreditada ENTITAT.COVID-19 i en el marc d'un programa de voluntariat.

Es pot accedir de dues maneres directament a les ENTITAT.COVID-19 o a la borsa comuna.

El voluntari necessita una formació bàsica de voluntariat (PLAVIB) i de coronavirus (CREU ROJA).

ENTITATS QUE VOLEN SER INCLOSES DINS ENTITAT.COVID-19

4. Si vols ser una l'entitat acreditada com a ENTITATCOVID.19 has d'emplenar una declaració responsable (document adjunt) que certifica que l'entitat compleix amb els requisits establerts per la Llei 11/2019, de voluntariat de les Illes Balears, per actuar com a entitat de voluntariat, tenir projectes de voluntariat en marxa, facilitar-nos les dades bàsiques i logotip de l'entitat per poder fer el llistat i emplenar aquest formulari.

Les entitats de voluntariat que compleixin els punts anteriors passaran a ser considerades EntitatCovid.19 i podran realitzar la seva tasca de voluntariat durant la situació del COVID-19.

Per poder obtenir l'autorització de mobilitat a la vía pública enviar un correu a l'adreça voluntariat@dgpiv.caib.es.

Per acabar, volem incidir en el següent:

 La situació d'alarma determina unes directrius i recomanacions que es lliuren des dels governs central i autonòmic, i que són d'obligat compliment.

La informació d'aquesta pàgina s'actualitza contínuament. Seguim fent feina.