torna

Detall de la notícia

Imatge 4115124

Afers Socials i Esports posa en marxa un paquet de mesures addicionals per fer costat als més vulnerables

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha posat en marxa un paquet de  mesures addicionals a les dictades pel Consell de Ministres i a les  acordades pel Consell de Govern, perquè els més vulnerables se sentin  acompanyats en aquest període d’estat d’alarma.

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha explicat en  roda de premsa que s’han comanat d’urgència 3.000 terminals de  teleassistència a la Creu Roja, un servei que reben diàriament moltes persones dependents de la nostra comunitat, concretament, 7.500 usuaris. Amb  aquest augment d’aparells, es permetrà donar suport a més de 10.500  persones en situació de dependència. 

Per garantir l’acompanyament durant el desplegament dels aparells, es  facilitarà un telèfon durant les 24 hores hores del dia als usuaris  pendents d’instal·lar la teleassistència.

Des que va entrar en vigor l’estat d’alarma, un equip de 90 persones es posa en contacte per telèfon amb totes les persones en situació de  dependència (excepte les ateses en residències o mitjançant el servei de  teleassistència). L’objectiu és identificar situacions de risc  sobrevingut per l’estat d’alarma. Aquesta setmana s’hauran fet prop de  9.000 telefonades. Així, per exemple, als dependents, se’ls demana si han pres la medicació, si tenen cobert el menjar o si els visita algú; segons les respostes, es  categoritzen en grups de risc per fer seguiments més freqüents o per  mobilitzar els recursos d’emergències, si és necessari. 

Dins la mateixa línia d’actuació, davant el tancament dels centres de dia,  hem demanat als titulars municipals i dels consells que donin suport a domicili als seus usuaris. 

Paral·lelament, i per donar més seguretat als familiars de les persones dependents -gent gran i persones amb discapacitat- que romanen a les residències, estam fent, juntament amb Salut, una monitoratge de tots aquests centres, perquè són col·lectius  especialment vulnerables i requereixen una vigilància especial. 

REPARTIMENT D’ALIMENTS
La consellera ha explicat que s’ha posat a disposició de les entitats del  tercer sector un grup de professionals, treballadors públics que  aquestes setmanes no poden exercir les seves activitats amb normalitat,  perquè els ajudin en les tasques de repartiment d’aliments que  setmanalment reben més de 500 famílies. 
Santiago ha explicat que un alt percentatge de les entitats del tercer sector  social tenen personal voluntari, la gran majoria, prop del 80-90 %, persones de risc per la seva edat avançada, persones més grans de  65 anys que, en un context de crisi sanitària com la que estam vivint,  estan impedides de poder exercir les seves tasques amb normalitat dins les entitats.
La Conselleria d’Afers Socials vol estar al costat de les  entitats del tercer sector de l’àmbit social que es dediquen a prestar  serveis, com és, en aquest cas, el de la distribució i el repartiment  d’aliments. 
Des dels serveis públics, en volem garantir la continuïtat, perquè ara més que mai és la nostra responsabilitat estar al costat de les persones  més vulnerables, aquelles que no tenen xarxa i que viuen al dia.
ALTRES ACTUACIONS 
S’han cedit 8 metges a Salut per reforçar el sistema sanitari. 

S’han renovat d’ofici totes les valoracions de discapacitat revisables per un any, per no perjudicar les persones a les quals els caducava. 

S’ha posat un telèfon d’atenció ciutadana, el 971 17 72 72, per resoldre tots els dubtes que es puguin tenir sobre pensions no contributives, renda  social garantida, dependència i discapacitat.