torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública de l'Avantprojecte de Llei sobre l'abordatge integral de les addiccions a les Illes Balears

Aquest Avantprojecte de Llei té per objecte l’ordenació i la regulació de les competències, les activitats i les funcions en matèria d’addiccions de les administracions públiques de les Illes Balears, les entitats privades i les institucions per aconseguir la necessària cooperació, planificació i coordinació entre elles en l’atenció integral als ciutadans amb problemes de addicció, mitjançant la promoció de la salut, la prevenció de les conductes additives, l’assistència i la incorporació social de les persones que pateixen addiccions.
La referència a les addiccions inclou els factors de risc, els consums problemàtics de substàncies i les conductes excessives susceptibles de generar addiccions comportamentals o les no conceptualitzades encara com a tals.
 
Informació sobre el tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació de 2 de març de 2020, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se de l’Avantprojecte de llei sobre l’abordatge integral de les addiccions a les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.
 
Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Salut Pública i Participació (carrer de Jesús, 38 A, 07010 Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum.
 
Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.