torna

Detall de la notícia

Imatge 4102193

Voluntariat - Tren de Trànsit/023: Ajudes a les entitats de voluntariat per adaptar-se a la Llei 11/2019.

Descripció:

Des de la Direcció General de Participació i Voluntariat ens proposam facilitar al màxim l'adaptació a la nova normativa a qualsevol entitat de voluntariat, per la qual cosa, us proposam que us pugeu al TREN del TRÀNSIT/023 que us acompanyarà durant els propers 4 anys per assolir el repte de ser una entitat de voluntariat del segle XXI.

Accions:

- Formació a les 4 Illes. En col·laboració amb la PLAVIB (Adaptar-se a la nova llei: com fer un Pla de voluntariat i bones pràctiques, el Registre de persones voluntàries).

La formacio per Illes de la PLAVIB es durà a terme a les següents localitats:

- Inca                         24/03/2020                              Sa Fàbrica-Inca 11.00h a 13.00h

- Menorca                 25/03/2020                              Consell de Menorca 11.00h a 13.00h

- Manacor                 26/03/2020                              Espai Na Camela – Manacor 16.00h a 18.00h

- Eivissa                     01/04/2020                              Oficina del Voluntariat- Eivissa 16.00h a 18.00h

- Formentera            02/04/2020                              Casal d’Entitats Sant Frances Xavier 11.00h a 13.00h

- Palma                      03/04/2020                              Espai entitats Isabel Rosselló i Girart 11.00h a 13.00h


- Acompanyament a les entitats de voluntariat als processos amb l'administració electrònica (Com relacionar-se amb l'Administració Electrònica). Orientació grupal i de caire semipresencial que us guiarà per obtenir el certificat i la signatura electrònica i assessorament al moment de fer us del Registre Electrònic. Si us interessa us podeu inscriure a la sessió de presentació del dia 19 de març de 2020, a les 16.00 h, a la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització (Palma).

- Ajut econòmic (Subvenció a les entitats de voluntariat de les Illes Balears per a fer front a les despeses d'assegurances de responsabilitat civil i/o d'assegurances d'accidents).

Resultats:

- Les entitats de voluntariat saben fer i tenen el Pla de voluntariat i coneixen bones pràctiques entorn al Registre de persones voluntàries de l'entitat.

- Les entitats de voluntariat es relacionen amb la DGPiV i la resta d'administració pública (CAIB) a través de la Seu electrònica: tenen certificat i signatura electrònica i saben comunicar-se amb el REC.

- Subvencions per a les despeses d'assegurances, regulades a l'article 15.2 j de la Llei 11/2019, de voluntariat de les Illes Balears, a les entitats de voluntariat que compleixin els requisits establerts a les bases de cada convocatòria.