torna

Detall de la notícia

Publicacions externes d'interés de caire econòmic

En aquesta secció es presenta una relació d'enllaços web a diversos tipus de publicacions amb contingut econòmic d'elevat interés: informes, presentacions, articles científics (papers), etc... no elaborats per la Direcció General de Model Econòmic i Ocupació. El llistat s'ha ordenat per l'any de publicació del document:

2020

-Sèries llargues del VAB i ocupació regional per sectors, 1955-2018. BBVA Research

2019

-Informe de la competitivitat regional en Espanya 2019Consejo General de Economistas 

-Observatori de Competitivitat Empresarial, sèrie de creixement empresarial. Cámara de Comercio de España

-Índex de digitalització de les comunitats autònomes. BBVA Research

-Situació de les Illes Balears 2019. BBVA Research

-L'evolució de la financiació de les comunitats autònomes de règim comú, 2002-2017. BBVA Research

-Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2018. CES

2018

-Informe de la competitivitat regional a Espanya 2018. Consejo General de Economistas 

-Situació de les Illes Balears 2018. BBVA Research

-Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2018. CES

2017

-Observatori de Competitivitat Empresarial, sèrie societat de la informació. Cámara de Comercio de España 

-La qualitat de l'ocupació a Espanya. Caixabank Research 

-Situació de les Illes Balears 2017. BBVA Research 

2016

-Observatori de Competitivitat Empresarial, sèrie formació. Cámara de Comercio de España 

-Observatori de Competitivitat Empresarial, sèrie innovació. Cámara de Comercio de España 

-Radiografia de la productivitat del treball a Espanya. Caixabank Research  

-Situació de les Balears 2016. BBVA Research

2015

-Situació Balears. Primer semestre 2015. BBVA Research 

2014

-Situació Balears 2014. BBVA Research

2011

 -Inmigració i mercat laboral abans i despres de la recesió. Caixabank Research

2008

-L'economia de les Illes Balears: diagnòstic estratègic. Caixabank Research