torna

Detall de la notícia

Imatge 4106996

AGENDA 2030. Què són els ODS? (IDEATÓN-UIB)

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assamblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals,  configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.

La Fundació Cibervoluntarios, amb el suport de la Direcció General de Participació i Voluntariat, vol dur a terme una metodología innovadora per trobar solucions mitjançant la participació ciutadana a necessitats socials concretes.  Dia 27 de febrer de 2020 es va celebrar el IDEATÓN X LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES a la Universitat de les Illes Balears.