torna

Detall de la notícia

Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per als exercicis 2019 i 2020

El dijous 16 de gener la Conselleria de Salut i Consum va publicar al BOIB núm. 7 la convocatòria de subvencions pels anys 2019 i 2020.

L’objectiu d’aquesta convocatòria es poder donar suport als projectes, programes i activitats de Salut Pública que es duguin a terme entre 1 d'octubre de 2019 i el 30 de setembre del 2020, i que es centrin en les següents línies d’actuació:

a) Programes i projectes de promoció de la salut en l'àmbit comunitari o col·lectius en risc d'exclusió social.
b) Programes i projectes de promoció  i educació per a la salut en els centres educatius que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears.
c) Projectes per a  la promoció de la donació de sang i la captació directa de donants en tots els municipis de les Illes Balears.Ajuda destinada a associacions municipals o autonòmiques, de qualsevol  tipus, que vulguin involucrar-se en la promoció de la donació de sang.
d) Projectes per a la prevenció de la infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població general i en col·lectius específics d’afectats.
e) Projectes  per a ajuts per a associacions de pacients.
f) Projectes d'investigació sobre l'ús de les tecnologies digitals en la població jove de les Illes balears.
g) Projectes d'intervenció dins l'àmbit penitenciari destinats a persones penades amb perfil d'addiccions i/o les seves famílies.

La quantitat total que es destina és de 195.375€ que es repartiran durant l'any 2020, de tal manera que de manera anticipada durant el primer trimestre de l'exercici 2020 s’avençarà el 80% dels imports i una vegada que s'hagi justificat tot el projecte amb la documentació exigida en aquesta convocatòria el 20% restant.