torna

Detall de la notícia

Imatge 3997947

Programa d'Acompanyament Escolar del curs 2019-2020

Convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar per a centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria durant el curs escolar 2019-2020.

Finalitat

Aconseguir que l’alumnat tengui l’autonomia suficient per poder regular el propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit, associades a la permanència en el sistema educatiu, de manera que es redueixi l’abandonament escolar i millori el rendiment acadèmic.

Persones destinatàries

Alumnat de centres públics de 5è i 6è de primària, i d’educació secundària obligatòria, preferentment de 1r i 2n, que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d’abandonament escolar i dificultats d’aprenentatge.

Termini d'inscripció

Del 21 de novembre al 8 de desembre de 2019 mitjançant sie@dgpice.caib.es. No s'ha de trametre cap document original. El centre ha de custodiar la documentació original durant 6 anys.

Grups

Cada grup ha d'estar format entre 5 i 8 alumnes.

Durada

S’han de dedicar un màxim de 57 hores a cada grup, distribuïdes de forma proporcional entre el 8 de gener i el 19 de juny de 2020. Les activitats s’han de desenvolupar en dies lectius, en horari no lectiu i que no coincideixi amb l’horari del servei de menjador del centre. No es pagaran més de 57 hores per grup autoritzat.

Coordinació

Es disposen d'un determinat nombre d'hores de coordinació remunerades per a cada centre segons els grups autoritzats.

Més informació

Servei d'Innovació Educativa (tel.: 971 17 77 81 i sie@dgpice.caib.es .

Novetats

05/05/2020 - El nou termini per presentar els annexos 6 i 7 és abans del 10 de juny de 2020

16/12/2019 - Publicació de la llista provisional de centres seleccionats.

18/12/2019 - Publicació de la llista definitiva de centres seleccionats.

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.