torna

Detall de la notícia

Imatge 3940622

Programa de Centres Ecoambientals. Curs 2019-2020

La Conselleria de Medi Ambient i Territori i la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, per setzè curs escolar consecutiu, posen el Programa de Centres Ecoambientals a l’abast de tots els centres de les Illes Balears d’educació infantil, primària i secundària, batxillerat i formació professional, els centres públics d’educació de persones adultes, els centres d’educació especial i altres centres educatius d’especial singularitat.  

Finalitat

Impulsar l’educació ambiental en els centres educatius de les Illes Balears i donar suport als projectes d’ambientalització dels centres educatius.

Destinataris

Tots els centres de les Illes Balears d’educació infantil, primària i secundària, batxillerat i formació professional, els centres públics d’educació de persones adultes, els centres d’educació especial i altres centres educatius d’especial singularitat

Reconeixement d’hores de formació.

Termini d’inscripció

Fins al dia 31 d’octubre de 2019.

Termini per sol·licitar el guardó 

De l’1 al 26 de juny de 2020.

Més informació

  • Servei d’Educació Ambiental de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori – Francesc Bennàssar (telèfon: 971 176 666 – extensió 67182. Adreça electrònica: fbennassar@dgmambie.caib.es).
  • Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca – Isabel Brunet (telèfon: 971 177 781 – extensió 62313. Adreça electrònica: sie@dgice.caib.es).

Novetats

19/12/2019 - Publicació de la llista de centres adherits al programa.