torna

Detall de la notícia

Imatge 3935837

Projecte de Decret Regulador del Registre Balear de Petjada de Carboni.

Fase actual: Pendent d'informes preceptius

 

Aquest projecte té per objecte la regulació de les funcions, organització i funcionament del Registre balear de petjada de carboni creat en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, i adscrit a la Conselleria competent en matèria de canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears.

 

El Registre de Petjada de carboni es conforma amb la finalitat d'elaborar eficaçment el repartiment dels objectius de reducció d’emissions de CO2 a establir en els pressupostos de carboni per als sectors, subsectors i branques d'activitat econòmica afectats i definits en l'annex I del Decret.

 

El Decret també estableix els mecanismes de coordinació amb el Registre estatal de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni que regula el Reial Decret 163/2014, de 14 de març.

 

Per a la consulta de l'última versió de l'esborrany del decret i de més informació sobre tot el procediment d'elaboració de la normativa, podeu accedir a la pàgina web de canvi climàtic que figura més avall.