torna

Detall de la notícia

Contracte menor "Full de Ruta de les Illes Balears 2020-2023"

L'objecte del present contracte és dur a terme un treball tècnic que consisteix en guiar i dinamitzar un procés participatiu entre les diferents administracions públiques de les Illes Balears (nivells autonòmic, insular i municipal) i elaborar un document tècnic resultant de caràcter planificador que es denominarà "Full de ruta de la participació ciutadana a les Illes Balears 2020-2023".

Per poder accedir a la licitació:

Plataforma de Contratació del Sector Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones

Recordau que la presentació és manual.

El codi del contracte menor és: CMN06 2019 9899