torna

Detall de la notícia

Imatge 4697790

Programa Escacs a l'escola

Descripció del programa
Escacs a l’escola és un programa de formació i innovació educativa que té com a finalitat facilitar als centres educatius la implantació i el foment de la pràctica dels escacs com a eina pedagògica per enriquir el procés d’ensenyança i aprenentatge dels infants i per ajudar a desenvolupar d’una forma natural habilitats cognitives i socials: la memòria, la capacitat de concentració, la presa de decisions, l’acceptació davant l’errada, l’atenció, la reflexió, la visió espacial de la realitat, la resolució de problemes, el raonament lògic-matemàtic, el pensament creatiu, l’autoestima, la capacitat crítica, la iniciativa i l’empatia.

Escacs a l’escola, com a programa de formació i innovació, es basa en una formació inicial per al professorat que s’inicia a l’ús dels escacs com a eina pedagògica i amb una formació contínua per aprofundir en els escacs com a eina transversal.

Persones destinatàries
Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria.

Contactes del Servei que coordina el programa
Servei d’Innovació Educativa
Telèfon: 971 17 77 81 - 971 17 78 00/extensió 62317
Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es

 

Accediu al curs 2021-2022

Accediu al curs 2020-2021

Accediu al curs 2019-2020