vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3802975

Premis Extraordinaris d'Ensenyaments Artístics Professionals de Música i de Dansa de les Illes Balears i Premis per als alumnes amb aprofitament acadèmic excel·lent

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de Música i de Dansa de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 i els premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de Música i de Dansa de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2018-2019