vuelve

Detalle de la noticia

Llistes classificades per sectors, amb l'ordre de prelació del personal ATE

D'acord amb la petició de la secretària del Comitè d'Empresa de la Conselleria d'Educació i Universitat al director general d'Innovació i Comunitat Educativa es publiquen les llistes, classificades per sectors, amb la puntuació i l'ordre de prelació per a la tria, si s'escau, del personal laboral de la categoria professional ATE que en aquest moment ocupa un lloc de feina de la Relació de Llocs de Treball.

AVÍS: aquestes llistes, malgrat ser definitives, poder estar subjectes a modificacions arran de la resolució del concurs de trasllat.