torna

Detall de la notícia

Imatge 3794639

El Govern possibilita els 10 programes de seguiment esportiu 2018-2019 de Menorca

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears ha signat convenis de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i les federació balears de Judo i EE.AA, atletisme, bàdminton, bàsquet, ciclisme, escacs, karate, piragüisme, tennis i triatló amb l’objectiu de desenvolupar els seus respectius programes de seguiment esportiu 2018-2019 a l’illa de Menorca.
                                                                                 
Ha signat els 10 convenis de col·laboració la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, i presidenta del Patronat de la Fundació per a l’Esport Balear.
 
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear, mitjançant l’àrea de l’Escola Balear de l’Esport, i les esmentades federacions balears per desenvolupar conjuntament un programa de seguiment esportiu que faciliti una millora significativa en la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes que practiquin els diferents esports a l’illa de Menorca.
 
Per acomplir l’objecte d’aquest conveni, la Fundació per a l’Esport Balear es compromet a:
 
- Aportar a cada una de les federacions esportives fins a un màxim de 2.500,00€ per col·laborar amb les despeses ocasionades pel desenvolupament del programa de seguiment esportiu.
 
- Aportar un tècnic de la Fundació per a la comissió de seguiment del conveni.
 
- Donar el suport tècnic necessari, si es precisa, per assolir les finalitats objecte d’aquest conveni