torna

Detall de la notícia

Imatge 3769402

Obert el termini d'inscripció al Programa d'Acompanyament Escolar de Juliol (PAE)

\Fins el proper 30 de maig tots els centres educatius públics de secundària de les Illes Balears poden sol·licitar la seva inscripció al Programa del mes de juliol

\Educació destina per aquest curs 2018/2019 un total de 1’4 milions d’euros

\El PAE s’adreça a alumnat especialment vulnerable i en risc d’abandonament escolar

\ El curs passat aquest programa va rebre un alt grau de satisfacció tant entre l’alumnat, com entre les famílies i els docents

La Conselleria d’Educació i Universitat ha obert el termini d’inscripció de la convocatòria extraordinària del Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) que se desenvolupa durant el mes de juliol. Tots els centres educatius públics que imparteixen educació secundària obligatòria interessats, tenen fins el proper 30 de maig per solicitar-ho.

Aquest programa està adreçat  a l’alumnat d’educació secundària obligatòria de centres públics amb matèries amb avaluació negativa però amb perspectives favorables de recuperació i/o promoció i titulació.

La finalitat és la d’ajudar a l'alumnat a superar les dificultats per aconseguir l'èxit escolar i la titulació en educació secundària obligatòria, mitjançant activitats de reforç i suport educatiu durant el mes de juliol.

Satisfacció de docents i famílies

De la convocatòria extraordinària del curs passat varen participar 36 centres amb 101  grups d’alumnes, que sumen 712 estudiants participants.  

L’estudi de les memòries dels centres sobre el programa varen mostrar un alt grau de satisfacció tant entre l’alumnat, com entre les famílies i els docents.

Així, una vegada finalitzat el programa del curs passat els resultats de l’alumnat inscrit millora. En el cas de Primària, el 66 % de l’alumnat que ha participat al Programa ha aprovat totes les matèries, el 16’54% ha suspès només una matèria i el 12’14%, dues matèries. Només el 5’22% ha suspès més de dues matèries.

En el cas de Secundària, han aprovat totes les matèries el 25’47%, mentre que el 19’8% ha suspès només una matèria i el 23’94% dues matèries. El 30’78% ha suspès més de dues matèries.

Considerant que el PAE s’adreça a alumnat especialment vulnerable i en risc d’abandonament escolar, els resultats obtinguts en aquesta primera edició ha estat valorat com a molt positiu per part de la Conselleria.

Les famílies confirmen aquesta impressió ja que el 97% afirmen estar satisfetes o molt satisfetes amb el resultat del programa. Mentre que, per la seva banda, el 79% dels centres valoren la millora de la convivència com a satisfactòria o molt satisfactòria a ran de l’aplicació del PAE.

Cal destacar que segons els centres educatius el grau de satisfacció general amb el resultat del programa és d’un 97’78%

Quant al grau de compromís de l’alumnat i les famílies amb la iniciativa també ha estat molt alt ja que el 84’85% de l’alumnat inscrit al programa l’ha finalitzat.

Cap a l’èxit educatiu

El PAE s’emmarca en el conjunt de mesures del Pla d’Èxit Educatiu que impulsa la Conselleria d’Educació i Universitat i s’adreça especialment a millorar les competències dels alumnes reforçant-ne les capacitats i l’autonomia perquè siguin capaços de regular el seu propi aprenentatge. Es pretén augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, i reduir, així, l’abandonament escolar.

El PAE va destinat a alumnat de centres públics de 5è i 6è de primària, i d’educació secundària obligatòria, preferentment de 1r i 2n, que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d’abandonament escolar i dificultats d’aprenentatge.

Es poden sol·licitar grups segons les necessitats del centre, tenint en compte que cada grup ha d’estar format per entre 5 i 8 alumnes.

El programa preveu destinar un total de 22 hores a cada grup, distribuïdes setmanalment durant el mes de juliol.

Cal destacar que el Programa d’Acompanyament Escolar (PAE), està finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.