torna

Detall de la notícia

Comunicació de les flotes de vehicles de les empreses de lloguer de vehicles com també les grans i mitjanes empreses que substitueixin anualment més del 30 % dels seus vehicles

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, estableix, en el seu article 60, que les empreses de lloguer de vehicles i com també les grans i mitjanes empreses que substitueixin anualment més del 30% dels seus vehicles, han de complir els percentatges mínims d’adquisició de vehicles lliures d’emissions establerts en l’annex i comunicar a l'administració totes les unitats de vehicles que disposin aquestes empreses en tot moment.

La resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 13 de maig de 2019 estableix el procediment per a la comunicació de les flotes de vehicles tot indicant que s’hauran de comunicar abans del 30 de juny de 2019, i, en tot cas, sempre que es modifiqui la flota de vehicles.

Per aquest motiu, en el següent enllaç, trobareu el tràmit telemàtic per tal de realitzar les comunicacions de la flota de vehicles, on s’haurà d’adjuntar el formulari adjunt amb tots els vehicles, guardat en format PDF.