torna

Detall de la notícia

Imatge 3756724

L'oferta d'FP per al curs 2019-2020 incorpora 15 cicles més, 11 dels quals seran de nova implantació

 

\    Per primera vegada a les Illes Balears s’impartirà el grau mitjà d’Olis d’oliva i vins 

\    Més de 4 M d’€ per a equipament i despeses de funcionament de centres d’FP

\    Eivissa comptarà amb el grau superior d’Automatització i robòtica industrial

\   Menorca amplia l’oferta amb el grau mitjà de Manteniment d’embarcacions d’esbarjo

 

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, ha presentat avui l’oferta formativa de formació professional per al pròxim curs 2019-2020.

En coherència amb el primer Pla Integral d’FP, es presenta una oferta que respon a l’objectiu d’augmentar l’oferta dels cicles formatius ja existents a les tres illes i en totes les modalitats, especialment en la modalitat presencial i en la dual, per adequar-la a la demanda de formació de l’alumnat de secundària i de la població en general, així com d’aquells amb major inserció laboral.

Així, a banda de consolidar els cicles incorporats des de l’inici de legislatura, s’ha treballat per continuar incorporant famílies i cicles que completin l’oferta existent. Des del curs 2016-2017 al 2019-2020 s’hauran incorporat 60 cicles, 21 dels quals són de nova implantació. Martí March ha afirmat que “aquesta legislatura hem anat posant les bases sòlides per anar canviant en quantitat i qualitat el que ha de ser la FP, un nivell educatiu clau per a la millora de la productivitat del sistema econòmic de les Balears i un element de cohesió social perquè és un nivell que pot suposar una lluita contra l’abandonament escolar prematur i donar a tothom la capacitat per integrar-se al món social i laboral”.

En el curs 2018-2019 s’ha registrat una matrícula total de 15.618 alumnes  entre totes les modalitats d’FP. Això suposa que durant la legislatura s’ha incrementat en més de mil sis-cents alumnes la matrícula d’FP a les Illes Balears. Però el més significatiu és que l’augment és exponencial, ja que només en el darrer curs la matrícula ha augmentat en més de sis-cents alumnes respecte del curs anterior. Per nivells hi ha matriculats 2.063 alumnes a FP bàsica, 7.844 a cicles formatius de grau mitjà i 5.711 a cicles formatius de grau superior. Es preveu que en el proper curs es mantingui aquesta proporció. De fet, Maria Alorda ha destacat que des del Govern es considera “molt important continuar potenciant l’oferta de cicles formatius de grau mitjà, ja que no només arriba a la franja d’edat que acumula més abandonament escolar perquè es quan els alumnes acaben 4rt d’ESO i han d’iniciar un ensenyament post obligatori i que puguin accedir a un cicle que estigui adaptat als seus interessos i expectatives ho consideram molt adient. De fet, els nous cicles són de grau mitjà. Actualment tenim 200 cicles d’aquest nivell”.

El procés d’inscripció per al curs 2019-2020 s’inicia el proper 3 de juny per als cicles d’FP presencials i d’FP dual.

413 cicles

En total, el nou curs comptarà amb una oferta de 413 cicles formatius, 8 més que el curs passat: 88 d’FP bàsica, 200 de grau mitjà i 125 de grau superior. En aquest sentit, el nou curs incorpora 15 cicles nous, 11 dels quals seran de nova implantació.

Aquests cicles de nova implantació es reparteixen de la següent manera: 7 de grau mitjà i 4 de grau superior, un dels quals en modalitat dual.

Pel que fa als cicles de grau mitjà, les novetats són les següents: Gestió administrativa (Formentera), Forneria, rebosteria i confiteria i Producció agroecològica (Eivissa), Fusteria i moble i Olis d’oliva i vins (Mallorca), Manteniment d’embarcacions d’esbarjo i Instal·lacions frigorífiques i de climatització (Menorca).  

En el cas del grau superior, els cicles de nova implantació són aquests: Condicionament físic (Mallorca), Ensenyament i animació socioesportiva (és un canvi de LOGSE a LOE en tots els centres que ofereixen actualment el cicle d’Animació d’activitats físiques i esportives a les Illes Balears), Agències de viatges i gestió d’esdeveniments (Menorca) i Automatització i robòtica industrial (Eivissa).

Els cicles formatius de formació professional bàsica i de grau mitjà estan cofinançats pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020.

Augmenta l’oferta d’FP Dual

Cal tenir present que del total dels cicles formatius només alguns s’imparteixen  en la modalitat d’FP dual. Concretament, en el present curs escolar s’imparteixen 15 cicles diferents, 8 dels quals són de grau mitjà i 7 de grau superior, amb un total de 269 alumnes matriculats.

L’oferta de places de dual augmentarà en quatre grups de primer:

  • Una nova implantació en la família d’Informàtica i comunicacions, concretament el cicle de grau superior d’Administració de sistemes microinformàtics en xarxa a l’IES Francesc de Borja Moll (Palma).
  • Es torna a impartir el cicle de Producció agroecològica al CIFP Can Marines (Santa Eulàlia del Riu), en modalitat presencial i dual (grup mixt). 
  • Es tornen a oferir dos cicles de grau mitjà que alternen, és a dir, que s’ofereixen cada dos anys: el de Carrosseria a l’IES Manacor i el d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques a l’IES Politècnic (Palma).

Una altra novetat és que el cicle formatiu de grau superior de Vitivinicultura s’oferirà  també en la modalitat presencial el pròxim curs 2019-2020 per poder arribar a més persones interessades però que no complien amb els requisits per a l’alumnat de dual.

Per primera vegada a les Illes Balears es pot fer una FP d’olis i vins

Una de les novetats a destacar a l’oferta formativa del curs 2019-2020 és la incorporació del cicle formatiu de grau mitjà d’Olis d’oliva i vins a l’IES Binissalem, que completarà l’oferta iniciada en el curs passat amb el cicle de grau superior de Vitivinicultura.

Aquest cicle, que serà pioner a les Illes Balears, tendrà una durada de 2.000 hores repartides en dos cursos escolars, durant els quals els estudiants es formaran en la producció i en el tast d’olis d’oliva i de vins, però també de cervesa, licors i destil·lats. Es preveu que una vintena d’alumnes es puguin formar cada any en aquest nou cicle de grau mitjà.

Per altra banda, cal destacar que s’implanta el cicle de grau mitjà de Fusteria i moble, de la família professional de Fusteria, moble i suro a l’IES Politècnic (Palma) gràcies a l’impuls del sector que reclama més treballadors formats. Entre d’altres, alguns dels mòduls d’aquest cicle són el d’Operacions bàsiques de fusteria, Operacions bàsiques de mobiliari, Control de magatzem, Mecanitzat de fusta i derivats, Muntatge de fusteria i moble i Acabats en fusteria o moble.

En el cas d’Eivissa, s’implanta el cicle formatiu de grau mitjà de Forneria, rebosteria i confiteria a l’IES Sa Serra (Sant Antoni de Portmany), mentre que a l’IES Isidor Macabich (Eivissa) es durà a terme un canvi de perfil en la família d’Electricitat i electrònica per introduir un cicle que pot ser més atractiu per a l’alumnat, el de grau superior d’Automatització i robòtica industrial, cicle que fins ara només s’impartia a l’IES Politècnic (Palma).

Quant a Menorca, cal destacar també que el nou curs suposa l’increment de l’oferta del CIFP Centre de la Mar (Maó) amb la implantació del cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment d’embarcacions d’esbarjo. Amb aquesta oferta s’hauran implantat un total de 7 cicles relacionats amb la nàutica per respondre a les demandes del sector i que es veurà completada amb l’actual previsió de noves infraestructures (CIFP Alcúdia, Centre de Nàutica de Palma i noves instal·lacions a Andratx). Per altra banda, l’IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella) tornarà a oferir el cicle formatiu de grau superior d’Agències de viatges i gestió d’esdeveniments. 

Finalment, a Formentera s’oferirà el cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa, després de bastants de cursos sense oferir-se.

Una oferta amb millors equipaments i amb més dotació

La dotació per a material fungible dels centres d’FP suposarà el curs 2019-2020 una inversió de 1,85 M d’euros, 110.000 més que en el curs actual.

A més, pel que fa a la dotació per a equipament d’FP, s’ha passat dels 1.970.000 € per al 2018 als 2.020.000 € per al 2019.

Per famílies professionals, destaquen les següents inversions:

  • Màquines de diagnòstic per a cotxes elèctrics. Import: 142.901 euros.
  • Equipament de laboratori per al segon curs de Química. Import: 37.732 euros.
  • Impressora flexogràfica vertical. Import: 54.934 euros.
  • Equipament per a la nova implantació del cicle d’Olis i vins. Import: 70.839 euros.
  • Equipament de la cuina de l’IES Puig de sa Font (Son Servera). Import: 190.504 euros.

Estudis d’FP a distància

En el curs 2019-2020 es continuarà amb el procés de trasllat de cicles que s’imparteixen a distància en diferents IES a l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB). Concretament es traslladen 4 cicles formatius:

Els de la família d’Informàtica de l’IES Francesc de Borja Moll (Palma):

-       grau mitjà de Sistemes microinformàtics en xarxa.

-       grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa.

De l’IES Josep Maria Llompart (Palma)

-       grau mitjà d’Emergències sanitàries.

De l’IES Politècnic (Palma)

-       grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques. 

Una altra de les novetats del proper curs serà la transformació de 3 centres educatius en 3 centres integrats d’FP: CIFP Francesc de Borja Moll (Palma), CIFP Juníper Serra (Palma) i CIPF Pau Casesnoves (Inca) per tal visualitzar i potenciar l’FP, facilitar la dinàmica de funcionament i l’organització interna dels centres i afavorir una major dedicació de l’equip directiu i del claustre a les especificitats de la formació professional integrada. D’aquesta manera s’avança cap un sistema de centres especialitzats sectorialment i amb cobertura territorial.

Consulta més informació a la web d'FP: formacioprofessional.caib.es