torna

Detall de la notícia

Imatge 3757432

Calendari del procés d'admissió i matriculació als ensenyaments elementals y professionals de música i dansa per al curs 2021-2022

 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de dia 23 de febrer de 2021,  per la qual s'estableixen els calendaris del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-2022

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 d'abril de 2021, per la qual es dicten normes específiques d'organització de les proves d'accés als ensenyaments elementals i professional de música i dansa per al curs acadèmic 2021-2022