torna

Detall de la notícia

Resolució de la directora general d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut de 16 d'abril de 2019 per la qual es convoca un procediment de selecció d'experts avaluadors de formació continuada

El nombre de places ofertes és de 130 i l’objectiu d’aquesta convocatòria és seleccionar el nombre de professionals sanitaris necessaris per dur a terme les tasques d’avaluació de les activitats de formació continuada, d’acord amb el que estableix el Decret 29/2018, de 14 de setembre, pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n deriven. Aquest Decret regula la figura dels  avaluadors en el procés d’acreditació en els articles 16, 17 i 18.