torna

Detall de la notícia

Imatge 3734709

Termini per a la matriculació en els centres d'educació de persones adultes (CEPA) per al curs 2019-2020

La Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 31 de gener de 2019 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2019-2020 indica el termini per matricular-se als ensenyaments de persones adultes de les Illes Balears que s’imparteixen en els centres d’educació de persones adultes (CEPA).

Els CEPA permeten oferir a la població adulta processos de formació oberts i flexibles, que serveixen per adquirir, completar o ampliar la formació bàsica i l’adquisició de competències professionals. Per altra part, també possibiliten assolir titulacions acadèmiques, la qual cosa garanteix l’accés a estudis superiors o la inserció en el mercat laboral. Cal destacar que la formació al llarg de la vida i el retorn dels joves al sistema educatiu són objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació i Universitat. 

Requisits, calendari i oferta formativa curs 2019-2020

Els impresos de sol·licitud es poden trobar en els CEPA i la matriculació es pot fer en els mateixos centres en el calendari establert. El termini del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2019-2020 passa per les següents dates:

  • Del 5 al 10 de setembre: matrícula de l’alumnat que el curs anterior era alumne d’un centre d’educació de persones adultes.
  • De l’11 al 24 de setembre: matrícula de les persones de nova incorporació en un centre d’educació de persones adultes.
  • Del 10 al 14 de febrer: matrícula als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre.

Pel que fa a l’oferta formativa, la xarxa CEPA, composta de 18 centres a totes les Illes Balears, ofereix educació secundària per a persones adultes (ESPA), ensenyaments inicials, preparacions de proves d’accés a estudis superiors (cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i UIB per a majors de 25 anys) i preparació de proves lliures d’ESO. També s’hi pot trobar oferta formativa d’idiomes (preparacions per a les proves de català, castellà per a estrangers, anglès, alemany, italià i francès) i cursos d’informàtica, entre d’altres. A més, la gran majoria dels CEPA de les Illes Balears duen a terme les proves de competències clau de matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera (anglès) amb l’objectiu de facilitar l’accés als certificats de professionalitat de nivell 2 i de nivell 3.

Xarxa CEPA i actuacions per impulsar l’aprenentatge permanent a les Illes Balears

L’aprenentatge permanent de persones adultes és una inversió productiva, considerant els beneficis per a l’individu, la comunitat i la societat en general. S’ha de valorar l’aprenentatge al llarg de la vida com una eina fonamental per a l’ocupació, la inclusió social i la igualtat d’oportunitats. D’una banda, permet el retorn al sistema educatiu de les persones que l’han abandonat prematurament i, de l’altra, per a moltes persones adultes representa l’única oportunitat d’accés a la formació, l’adquisició o l’actualització de competències i coneixements bàsics imprescindibles.

A l’actualitat les Illes Balears compten amb un total de 18 centres d’educació de persones adultes: 14 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa. Cal destacar que, per descentralitzar l’oferta d’adults, s’han anat habilitant fins a 36 aules en diferents punts de les Illes que són extensions dels CEPA de cada zona gràcies a la col·laboració de molts ajuntaments.

Mallorca  

CEPA Alcúdia, CEPA Amanecer (Palma), CEPA Artà, CEPA La Balanguera (Palma), CEPA Calvià, CEPA Camp Rodó (Palma), CEPA Es Raiguer (Binissalem), CEPA Francesc de Borja Moll (Inca), CEPA Llevant (Manacor), CEPA Mancomunitat del Pla (Vilafranca de Bonany), CEPA Sa Pobla, CEPA S’Arenal, CEPA Son Canals (Palma) i CEPA Sud (Campos).

Menorca

CEPA Ciutadella i CEPA Joan Mir i Mir (Maó)

Eivissa

CEPA Pitiüses (Eivissa) i CEPA Sant Antoni (Sant Antoni de Portmany).