torna

Detall de la notícia

Imatge 3734590

0'7% IRPF De les Illes per a les Illes

Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) poden optar durant la declaració de la renda a destinar un percentatge de la seva quota a col·laborar en projectes amb finalitat social. És el que se coneix com la casella solidària. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació promou el marcatge de la casella solidària, perquè contribueix a finançar projectes socials d’entitats socials de les Illes Balears.

Cada vegada que marques la casella solidària a la declaració de la renda:

  • Ajudes les entitats socials de les Illes Balears
  • Contribueixes directament en projectes socials
  • Impactes en positiu al teu voltant

 

Amb els doblers recaptats per aquest concepte, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació gestiona, mitjançant subvencions a entitats sense ànim de lucre, el finançament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Si vols consultar les entitats i projectes que s'han finançat amb el 0'7 de l'IRPF, trobaras la informació a la secció de DESTACATS de la pàgina web de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, així com a la de la Direcció General de Planificació i Serveis Socials. En aquesta pàgina també s'hi informa del procediment i tràmits de la convocatòria de subvencions a programes amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF.