torna

Detall de la notícia

Imatge 3705965

Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça docent en el Camp d'Aprenentatge de Formentera

Finalitat: la convocatòria té per objecte adjudicar, en comissió de serveis, una plaça docent en el Camp d'Aprenentatge de Formentera, mitjançant un concurs públic de mèrits.

Persones destinatàries: funcionàries o funcionaris del cos de mestres amb destinació definitiva en centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Termini d'inscripció: fins el 15 d'abril de 2019 s'ha de registrar la sol·licitud (annex 2), el projecte i la documentació justificativa que correspongui presentar.

L’annex 2 (sol·licitud) i el projecte també s’han de lliurar per correu electrònic a sie@dgice.caib.es

Més informació: Servei d'Innovació Educativa 971 17 77 81 o sie@dgice.caib.es

Novetats

6/05/2019: es publica la llista definitiva d'admesos i exclosos (convocatòria deserta)

30/04/2019: es publiquen la llista de membres de la Comissió i la llista provisional d'admesos i exclosos

Les persones interessades poden presentar reclamació contra la llista provisional d'admesos i exclosos fins el 4 de maig.