torna

Detall de la notícia

Imatge 3700751

PROGRAMA D'EXPERIÈNCIA FORMATIVA "ESTADES PEDAGÒGIQUES ENTRE CENTRES EDUCATIUS"

Els objectius del programa són facilitar al professorat la possibilitat d’observar de forma directa altres metodologies, enfocaments didàctics en els processos d’aprenentatge dels alumnes i l’organització dels centres, i afavorir la innovació educativa a partir de l’aprenentatge entre iguals entre els docents de les Illes Balears.

El programa es basa en:

  • Una formació inicial del professorat, organitzada pel Servei de normalització lingüística i Formació.
  • El disseny d’un projecte d'un únic centre educatiu o conjunt entre dos centres de les Illes Balears per dur a terme les estades pedagògiques.
  • Estades pedagògiques, d’un màxim de quatre docents per centre, d’una durada màxima de cinc dies, per a l’observació entre iguals i l’intercanvi de bones pràctiques metodològiques, de coordinació, de planificació i d’organització.
  •  L’estada pedagògica al centre acollidor i el retorn sobre l’observació entre iguals.
  • La transferència del que s’ha après durant les estades pedagògiques al claustre del centre d’origen.