vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3665675

L'IBDona presenta l'estudi "La percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l'alumnat de 14 a 18 anys"

L'Institut Balear de la Dona ha presentat aquest matí l'estudi pilot "La percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l'alumnat de 14 a 18 anys", que s'ha dut a terme en 9 instituts d'educació secundària de les Illes Balears per tal de conèixer quina és la percepció que es té entre els joves d'aquestes temàtiques. Rosa Cursach, directora de l'Ibdona, i Catalina Gayà, directora de l'estudi i membre del col·lectiu SomAtents, que s'ha encarregat d'elaborar-lo, han informat sobre la metodologia que s'ha seguit, els objectius que es volien aconseguir i algunes de les conclusions a què s'han arribat.

La directora de l'Ibdona ha ressaltat que amb aquest estudi es pretén conèixer quina és la realitat que viuen els i les joves de les Illes Balears per, així, tenir més indicadors a l'hora de dissenyar les polítiques que es duen a terme, com és el cas de la coeducació. "Volíem saber si l'impuls que es dona a la coeducació des del Govern té sentit, si anam ben encaminats", ha indicat Cursach. De fet, una de les conclusions més destacables a les que s'ha arribat és que la percepció de "l'alumnat educat en centres on hi ha projectes de coeducació o amb professorat especialment implicat en aquestes qüestions té més eines per reconèixer i per lluitar contra les violències masclistes", ha informat Gayà.

L'elaboració d'estudis qualitatius per conèixer la realitat en la percepció de la igualtat és una de les mesures incloses en el Pacte contra les violències masclistes a les Illes Balears. En aquest cas, s'ha elaborat amb alumnat de 3r i 4t d'ESO i de 1r de Batxillerat de nou instituts de Mallorca (tant Palma com Part Forana), Menorca, Eivissa i Formentera. La metodologia seguida ha estat la projecció d'una pel·lícula sobre la qual es considera que reprodueix violències masclistes i la posterior elaboració d'un microrelat per part dels alumnes, contestant a la pregunta "T'enamores igual que ho fan els protagonistes de la pel·lícula?". Després de l'anàlisi dels continguts d'aquests relats, es varen crear grups de discusió formats per sis persones; tres d'aquests grups formats per dones, tres més formats per homes i els altres tres mixtes d'homes i dones. En aquests grups de discussió es varen plantejar diferents qüestions extretes dels microrelats que els i les alumnes varen plantejar.

Tal com ha indicat Gayà, aquest és un estudi pilot i qualitatiu, del qual se n'extreuen una sèrie de conclusions que, tot i no ser extrapolables, sí que són indicadores de quina percepció es té sobre la igualtat entre l'alumnat de les Illles Balears. Les conclusions més significatives a què s'ha arribat són 4: Dues d'aquestes conclusions es refereixen a la realitat amb què es troben les dones joves. Per una banda, el model de societat du les al·lotes a tenir més pressió damunt elles; i per l'altra viuen un xoc de models entre allò que se'ls ensenya (valors en igualtat) i allò que viuen, en què la popularitat i la importància del físic guanyen protagonisme. Respecte de les violències masclistes, l'estudi indica que es perceben com una problemàtica individual i no col·lectiva. I, finalment, segons ha apuntat Gayà, és destacable el fet que l'estudi indica que la pornografia és el model de sexualitat majoritari que reben els i les joves, sobretot degut al fàcil accés que impliquen les xarxes socials.