torna

Detall de la notícia

Imatge 3637181

El Programa d'Acompanyament Escolar (PAE) ja arriba a més de 3700 alumnes de 182 centres de les Illes Balears

200 docents s’han format específicament per aplicar aquest programa de reforç

El PAE va dirigit a alumnes amb risc d’abandonament escolar, amb dificultats d’aprenentatge o que es troben en situació especialment vulnerable

S’emmarca en el Pla d’Èxit Educatiu que ha aconseguit reduir un  60 % el nombre de repetidors a primària i un 25% a secundària 

En l’anterior edició el 66% de l’alumnat de Primària que va participar al Programa va aprovar totes les matèries

200 docents de les Illes Balears s’han format específicament per dur endavant el Programa d’Acompanyament Escolar que en aquesta edició ja arriba a 3733 alumnes de 182 centres de les nostres Illes. Els alumnes estan dividits en 464 grups, el que suposa un augment de 30 grups més que a l’anterior edició (de gener a juny de 2018) i 138 grups més que a la primera convocatòria del curs 2016/17.

 

 

PAE (Novembre 2018-juny 2019)

   
 

CENTRES

GRUPS SOL·LICITATS

GRUPS AUTORITZATS

ALUMNES PARTICIPANTS

MALLORCA

128

328

328

2574

MENORCA

17

37

37

285

EIVISSA

33

89

89

777

FORMENTERA

4

10

10

97

 

182

464

464

3733

         

 

 

Pressupost

Aquesta edició actual dura 3 mesos més que la del curs 2017/18 ja que es va iniciar al passat mes de novembre. A més d’aquesta convocatòria ordinària també se’n contempla una d’extraordinària al mes de juliol (per alumnat de 3r i 4t d’ESO) que també es va oferir en les cursos passats. Les dues conten amb un pressupost total d’1’4 milions d’euros a fi de respondre a l’increment de grups i de temps.

Formació dels docents

200 docents s’han format específicament per tenir més eines que millorin els resultats escolars i aconseguir motivar més als alumnes. Se’ls han ofert programes de Competència Social i Emocional; eines per a la Resolució de conflictes i Sociogrames; i incrementar la comunicació i cooperació amb les famílies. La formació vol treballar també per aconseguir cohesionar el grup, respectar la diversitat, afavorir les relacions constructives i escoltar i parlar amb els alumnes.

Aquesta formació teòrico-pràctica s’han desenvolupat a Mallorca, Menorca i Eivissa entre el 8 i el 21 de gener de 2019.

Millores de resultats i Satisfacció de docents i famílies

Segons les memòries dels centres educatius, l’anterior edició va obtenir uns resultats molt positius i és que el grau de satisfacció general amb el resultat del programa va ser d’un 97’78%.

El 66% de l’alumnat de Primària que va participar en el Programa va aprovar totes les matèries, el 16’54% va suspendre només una matèria i el 12’14% dues matèries. Només el 5’22% va suspendre més de dues matèries. En el cas de Secundària el 25’47% varen aprovar totes les matèries, el 19’8% en va suspendre només una i el 23’94% en va suspendre dues.

Pel que fa a les famílies el 97% afirmaren estar satisfetes o molt satisfetes amb el resultat del programa. A més, cal remarcar el grau de compromís de l’alumnat ja que el 84’85% de l’alumnat inscrit va finalitzar el programa.

Cap a l’èxit educatiu

El PAE s’emmarca en el conjunt de mesures del Pla d’Èxit Educatiu que impulsa la Conselleria d’Educació i Universitat i s’adreça especialment a millorar les competències dels alumnes reforçant-ne les capacitats i l’autonomia perquè siguin capaços de regular el seu propi aprenentatge. Es pretén augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, i reduir així, l’abandonament escolar.

De fet, en darrer informe sobre els resultats acadèmics d’educació primària, educació secundària i batxillerat corresponents al curs 2017-2018 elaborat per Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), es corrobora que els percentatges de repetició a Primària han anat disminuint al llarg dels dos darrers cursos i actualment s’ha aconseguit disminuir-los un 60 % en comparació amb el curs 2012-2013 i un 25% a secundària.

El PAE va destinat a alumnat de centres públics de 5è i 6è de primària, i d’educació secundària obligatòria, preferentment de 1r i 2n, que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d’abandonament escolar i dificultats d’aprenentatge.

El programa preveu destinar un total de 78 hores a cada grup, distribuïdes de forma proporcional entre l’1 de novembre de 2018 i el 20 de juny de 2019. Les activitats s’han de desenvolupar en dies lectius, en horari no lectiu i que no coincideixi amb l’horari del servei de menjador del centre.