torna

Detall de la notícia

Imatge 3633075

Ajuts per dur a terme projectes d'innovació aplicada i transferència del coneixement a l'FP

Properament el Ministeri d’Educació i Formació Professional publicarà una convocatòria d’ajudes per finançar la realització de projectes d’innovació aplicada i transferència del coneixement a la formació professional del sistema educatiu. En aquest sentit, és una oportunitat important perquè els centres es plantegin un projecte innovador que doni visibilitat a la qualitat de l’FP, que permeti establir o consolidar una col·laboració amb altres centres, amb els quals comparteixen interessos, i amb empreses o entitats del sector productiu implicades amb l’FP.

Temàtiques dels projectes

Els centres, les empreses i les entitats hauran de presentar un projecte de cooperació que pot tractar una o diverses de les temàtiques següents:

  • Innovació tecnològica, mediambiental, de processos de producció o
    de prestació de serveis
    . Transferència de coneixement entre centres que imparteixen formació professional del sistema educatiu i empreses o entitats, mitjançant l’intercanvi d’experiències innovadores o de R + D + I, a nivell nacional, autonòmic o local.
  • Projectes que incloguin competències professionals emergents, com ara les relacionades amb la Indústria 4.0, l’Economia Circular o el desenvolupament de xarxes de comunicació 5G, entre d’altres.
  • Projectes que incentivin l’accés de la dona als perfils de formació professional relacionats directament o indirectament amb professions STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i creativitat).
  • Foment d’experiències per a la creació d’empreses (incubadores d’empreses), o que estimulin els valors emprenedors en les persones, aportant el marc, les normes, el suport i l’acompanyament necessaris.
  • Innovació metodològica que fomenti el treball per projectes intermodulars, i/o amb atenció especial a la incorporació de competències transversals, col·laboració interdepartamental i altres innovacions pedagògiques aplicades a la formació professional, incloent l’adaptació tècnica i estructural d’espais educatius a les noves metodologies desenvolupades.

Dotació econòmica i durada del projecte

La quantitat màxima del projecte resultarà de multiplicar 100.000 € pel nombre de centres, entitats i empreses participants. Per altra part, la durada de cada projecte serà variable en funció de les seves característiques. En qualsevol cas, el projecte estarà finalitzat abans del 31 març de 2020.

Si una vegada que s’hagi publicat la convocatòria els centres tenen dubtes al respecte, es poden adreçar al Servei de Planificació i Participació (telèfon 971 177 773). També si durant el desenvolupament del projecte es fa necessària una formació, els docents tendran crèdits de formació lligats al reconeixement de participació en un programa d’experiència formativa, a més del suport del CEP que els correspon.