torna

Detall de la notícia

Document aclaridor per a l'obtenció del certificat Cl@ve i l'accés a la carpeta ciutadana

La Carpeta Ciutadana és una eina online que permet al ciutadà comunicar-se amb les Administracions Públiques sense necessitat de desplaçar-se físicament a les dependències de les mateixes i permet oferir serveis als ciutadans tals com: veure els estats dels seus expedients, accedir a les seves notificacions, a les dades registrades a l’Administració, als seus registres,...

L’accés a la seva Carpeta Ciutadana requereix que el ciutadà s’identifiqui mitjançant el sistema d’autentificació de Cl@ve.

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. L’objectiu principal és que el ciutadà pugui identificar-se davant l’Administració mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya) sense haver de recordar claus diferents per accedir als distints serveis.

Existeixen dos tipus de certificats Cl@ve en funció si es vol fer un ús ocasional o permanent:

El certificat Cl@ve ocasional es pot realitzar directament a través del mòbil o d’internet, té una durada limita i es pot renovar les vegades que faci falta per poder consultar les notificacions de la carpeta ciutadana. Poden obtenir el certificat Cl@ave ocasional en el següent enllaç:

http://clave.gob.es/clave_Home/PIN24H/Obtencion-clave-pin.html

El certificat Cl@ve permanent té una durada il·limitada, però requereix disposar d’un certificat electrònic per a la seva obtenció de forma telemàtica o, en cas que no es disposi de certificat, s’ha d’obtenir presencialment a qualssevol de les oficines de la Xarxa d'Oficines d'Assistència en Matèria de Registres del Govern de les Illes Balears:

http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html