torna

Detall de la notícia

Acord pel procediment per a la selecció i contractació de personal laboral no permanent a l' Institut Balear de la Natura de 14 de novembre de 2018

Acord pel procediment per a la selecció de personal laboral no permanent a l'IBANAT aprovat en comissió paritària dia 14 de novembre de 2018