torna

Detall de la notícia

Imatge 4517022

Segell Vida Saludable 2019

El distintiu de qualitat «Segell Vida Saludable» comporta el reconeixement públic del compromís dels centres docents, tant públics com privats sostinguts amb fons públics i privats, que fomentin l'aprenentatge de la salut en l'àmbit educatiu, així com l'assumpció de pràctiques de vida saludable i una educació física que permeti l'adequat desenvolupament personal i social al llarg de l'escolarització dels alumnes.

Finalitat

El desenvolupament i millora de la qualitat educativa i de la salut en els centres docents.

Destinataris

Centres docents, tant públics com privats sostinguts amb fons públics i privats 

Més informació

Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es.