torna

Detall de la notícia

Imatge 3532884

Inscripció permanent en la Base de dades general de professorat corresponent a les àrees de formació del Pla de Formació General de l'EBAP, a la formació de personal directiu i a l'àrea de formació de llengua catalana

És voluntat de l’Escola Balear d'Administració Pública ordenar la inscripció telemàtica del seu personal docent en bases de dades de professorat per àrees formatives, i també de potenciar i millorar les seves competències pedagògiques. Per això va dictar la Instrucció 1/2018, de 24 de setembre, del director de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) d’organització de la inscripció telemàtica del personal docent de l’EBAP, millora de la formació pedagògica i avaluació de la tasca docent, instrucció que adapta l’anterior dictada l’any 2015.

El mes d’abril de l’any 2016 va tenir lloc la convocatòria per a la inscripció en la Base de dades general del professorat (BDGP) per a l’àmbit de la formació del personal directiu. Posteriorment, el mes de maig de 2017, va tenir lloc la convocatòria per a la inscripció en la (BDGP) per a les àrees de formació en què s’estructura el Pla de Formació General de l’EBAP; i el mes d’octubre de 2018 es va publicar la convocatòria corresponent a les àrees de formació en què s’estructura el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP.

Al BOIB de dia 23 d’octubre de 2018 es van publicar les resolucions del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 16 d’octubre de 2018 per les quals s’aprovava la inscripció permanent en la Base de dades general del professorat corresponent al Pla de Formació General i a la formació de personal directiu. Igualment, al BOIB de dia 10 de març de 2020 es va publicar la resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 9 de març de 2020 per la qual s’aprovava la inscripció permanent en la Base de dades general del professorat corresponent a l’àrea de formació de llengua catalana.

Això permet a qualsevol docent interessat que no es va inscriure a les anteriors convocatòries esmentades, inscriure’s en l’àrea o àrees formatives que corresponguin i, específicament, en la matèria o matèries que puguin impartir d’acord amb el compliment dels requisits establerts en aquestes convocatòries.

El termini per presentar les sol·licituds romandrà obert de manera permanent. S’han d’enviar mitjançant el formulari electrònic disponible en aquests enllaços: