torna

Detall de la notícia

Llistat provisional de la selecció de capatàs en cap a Eivissa (Ref. 4338)

Als efectes oportuns, s'estaleix un termini màxim de 3 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d'aquesta llista a la web de l'IBANAT, perquè les persones aspirants puguin sol·licitar la revisió de la valoració dels mèrits.