torna

Detall de la notícia

Imatge 3512988

Jornades "Interculturalitat, criança i drets de l'infant: in diàleg imprescindible"

18 i 19 d’octubre de 2018. Inscripció gratuïta

Enguany, per a les jornades anuals de l’ODDM, hem triat el tema de la interculturalitat, les diferents cultures de criança i els drets del menor.

El desconeixement de la perspectiva intercultural pot donar peu a efectes indesitjats a mitjà i llarg termini i dificultar els processos de reintegració i reorganització de les estructures familiars.

Hem volgut ajuntar experts d’àmbit internacional com Carlos Giménez Romero, catedràtic d’antropologia de la Universitat Autònoma de Madrid i assessor de molts de projectes comunitaris al llarg de tot l’Estat; Amina Bargach, psiquiatra infantil i terapeuta familiar de Tetuan; Isabel Lázaro González, professora de la Universitat de Comillas; mediadors interculturals del Magreb, l’Àfrica subsahariana, l’Amèrica del Sud i la Xina, i joves migrants, també d’aquests llocs, que s’han educat a les Balears i que poden parlar de la doble identitat i pertinença cultural. Finalment, el programa inclou experiències reeixides de treball comunitari, d’integració de comunitats migrants i del món gitano, tant de les Balears com de la península.

Volem que aquest debat pugui ajudar a incorporar a les nostres organitzacions la perspectiva de la interculturalitat en el treball amb menors i famílies i que pugui ampliar i enriquir la nostra visió i les nostres pràctiques, més integratives i ecològiques.

INSCRIPCIONS

Inscripció gratuïta en aquest enllaç

[+info a 971 17 72 06 o a  dretsmenor@oddm.caib.es]

 

DATES

18 i 19 d’octubre de 2018

Sala d’actes de l’Hospital Son Llàtzer. Mallorca

 

Les jornades es podran seguir per videoconferència des de:

Sala d'actes de l'Hospital Mateu Orfila. Menorca

Sala d'actes de l'Hospital Can Misses. Eivissa