torna

Detall de la notícia

Imatge 3499239

Programa d'Acompanyament Escolar del curs 2018-2019

Convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar per a centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria el curs escolar 2018-2019.

 Es tracta d'un Programa finançat per la Conselleria d'Educació i Universitat, el Ministeri d'Educació i Formació Professional, i el Fons Social Europeu.


Finalitat: que l’alumnat aconsegueixi l’autonomia suficient per poder regular el propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit, associades a la permanència en el sistema educatiu, de manera que es redueixi l’abandonament escolar i millori el rendiment acadèmic.


Persones destinatàries: alumnat de centres públics de 5è i 6è de primària, i d’educació secundària obligatòria, preferentment de 1r i 2n, que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d’abandonament escolar i dificultats d’aprenentatge.


Grups: es poden sol·licitar segons les necessitats del centre, tenint en compte que cada grup ha d’estar format per entre 5 i 8 alumnes.


Durada: s’han de dedicar un total de 78 hores a cada grup, distribuïdes de forma proporcional entre l’1 de novembre de 2018 i el 20 de juny de 2019. Les activitats s’han de desenvolupar en dies lectius, en horari no lectiu i que no coincideixi amb l’horari del servei de menjador del centre.

 

Més informació: Servei d'Innovació Educativa (tel.: 971 17 77 81 i a/e: sie@dgice.caib.es)

Novetats

19/02/2019 Llista definitiva actualitzada (febrer 2019) del Programa d'Acompanyament Escolar

30/01/2019 Annex 6 (Hores 2018) del Programa d'Acompanyament Escolar

20/12/2018 Formació  Programa d'Acompanyament Escolar 

 

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Formació i Educació 2014-2020.

Resultado de imagen de ministerio de educacion cultura y deporte