torna

Detall de la notícia

Imatge 4174302

Protocol d'actuació en casos d'abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les Illes Balears.

El Protocol d’actuació en casos d’abús sexual infantil (ASI) i explotació sexual infantil (ESI) sorgeix amb l’objectiu d’especificar, concretar i modificar, en cas necessari, les mesures que preveu el Protocol marc interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes Balears (en vigor des de l’any 2007) relacionades amb els casos d’abús i explotació sexual infantil i incorporar-hi les modificacions necessàries derivades dels canvis legislatius que han tingut lloc des de l’any 2007.

Aquest protocol pretén ser un instrument tècnic que millori la coordinació interinstitucional en l’actuació en casos d’abús i explotació sexual infantil, necessària per garantir l’interès superior de l’infant o adolescent i la seva protecció integral. L’objectiu últim també és la consideració judicial dels fets, la determinació de si són o no delicte des de l’inici del procés, la valoració de la credibilitat del testimoniatge i la garantia de la prova del delicte i, en tots aquests darrers aspectes, només els òrgans judicials són els habilitats per prendre decisions.

En l’aplicació de les mesures que preveu aquest protocol, estan implicats els agents següents:

 • Òrgans judicials:

  • –  Fiscalia de Menors

  • –  Jutjats

  • –  Institut de Medicina Legal de les Illes Balears (amb els representants de cadascuna de les illes)

  • –  OAVD (Oficina d’Assistència a les Víctimes de Delicte, amb els representants de cadascuna de les illes)

 • Cossos i forces de seguretat de l’Estat (amb els representants de cadascuna de les illes):

  • –  EMUME (Equip de Dones i Menors), Guàrdia Civil

  • –  UFAM (Unitat de Família i Atenció a la Dona), Policia Nacional

 • Servei de protecció al menor de cada consell insular

 • Serveis socials comunitaris

 • Policia Local

 • Àmbit Educatiu

 • Unitats especialitzades existents al territori:

  • –  UVASI (Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil)

  • –  SIF (Secció d’Infància i Família, del Consell de Mallorca)

  • –  UTASI (Unitat Terapèutica d’Abús Sexual Infantil, de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies)

  • –  Programa «Atura’t», per al tractament d’agressors sexuals menors d’edat, de la Direcció General de Infància, Joventut i Famiílies. 

  • –  IBSMIA (Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència, de la Conselleria de Salut)

 • Professionals sanitaris: pediatres, ginecòlegs, metges de família i serveis d’urgències de pediatria i d’adults

 • Col·laboradors: ONG i associacions especialitzades en abús i explotació sexual infantil presents al territori

  • –  Fundació Rana

  • –  Fundació Amaranta