torna

Detall de la notícia

Imatge 3482140

COOPERACIÓ - CIUTADANIA GLOBAL I TRANSFORMADORA

Aquest programa es basa en el treball conjunt dels centres educatius amb Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD) inscrites al Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes Balears (Decret 15/2018, de 8 de juny) i els Fons Insulars de Cooperació a partir de l’aplicació d’estratègies i activitats conjuntes, que esdevenen motivació, aprenentatge i seguiment entre els centres educatius i les entitats externes, amb la finalitat de conscienciar i actuar a favor de la transformació social. 

El programa de Cooperació fa èmfasi en el treball conjunt, en xarxa, i obert a la comunitat, per al foment de la consciència local des de la perspectiva global oferint eines i recursos per aconseguir una societat més solidària, igualitària i respectuosa. Es treballen els eixos temàtics següents:

a)      Enfocament de gènere.

b)      Cultura de la pau.

c)       Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat.

d)      Sostenibilitat econòmica i social i comerç just.

e)      Medi ambient, territori i naturalesa.

Destinataris 

Centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que imparteixin educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, formació professional bàsica o educació de persones adultes durant el curs 2021-2022.

Més informació

  • Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es

Accediu al curs 2022-2023

Accediu al curs 2021-2022

Accediu al curs 2020-2021

Accediu al curs 2019-2020

Accediu al curs 2018-2019

Accediu al curs 2017-2018