torna

Detall de la notícia

SEGMENTS ESTRATÈGICS TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS

QUÈ ÉS UN SEGMENT ESTRATÈGIC TURÍSTIC?

ALIANÇA PÚBLICO-PRIVADA per a desenvolupar amb les màximes garanties un producte turístic de major valor afegit.

Els SETs defineixen l'estratègia i planifiquen les accions conduents a millorar la posició competitiva de les Illes Balears afegint valor als productes turístics i millorant la productivitat dels factors.

Els SETs s'organitzen en meses de treball especialitzades en un producte turístic que fomenten i faciliten les possibilitats de trobada entre els professionals del sector, per tal d'aprofitar les sinergies generades per la cooperació publico-privada.

Un dels objectius prioritaris dels Segments Estratègics Turístics del Govern de les Illes Balears és donar suport al sector privat, vinculat directament o indirectament amb el producte turístic corresponent.

OBJECTIUS

Desenvolupar amb les màximes garanties un producte turístic de major valor afegit, a través dels següents objectius específics:

 • Fomentar la col·laboració público-privada i la col·laboració privada-privada.
 • Afavorir que s'aprofitin les sinergies entre els diferents grups d'interès de la cadena de valor.
 • Fomentar i facilitar les possibilitats de trobada entre els professionals de cada segment estratègic per a afavorir la interacció entre les empreses associades.
 • Fomentar i establir estàndards de qualitat per a les empreses del sector.
 • Definir l'estratègia i planificar les accions per al posicionament de les Illes Balears com a destí de valor afegit i competitiu en cadascun dels Segments.
 • Interactuar en matèria d'assessorament tècnic sobre les infraestructures i serveis adequats a cada SET.
 • Impulsar i desenvolupar productes i destinacions turístiques sostenibles que afavoreixin la conservació dels recursos naturals i culturals, el respecte als seus valors, la participació del visitant en les vivències pròpies de les Illes i la reinversió de la despesa turística en benefici de la comunitat.
 • Donar suport institucional a la promoció dels productes, que exerciran els Consells Insulars de cada illa.
 • Donar suport al sector privat vinculat directament o indirectament amb el producte turístic de cada SET.

 

QUI POT FORMAR PART DELS SEGMENTS ESTRATÈGICS TURÍSTICS?

 Totes aquelles persones, empreses, organismes, entitats (tant públiques com privades) que tinguin entre les seves finalitats, activitats vinculades amb el sector de cadascun dels Sets, amb voluntat de participar activament, de manera conjunta, en benefici del turisme a les Illes Balears.

Poden sol·licitar l'admissió al SET, les figures físiques i/o jurídiques, públiques i privades que així ho desitgin, que s'ajustin als requisits determinats en el marc de cada Segment i que sol·licitin, via en línia, l'adhesió al SET:

set@aetib.caib.es

QUINS SEGMENTS ESTRATÈGICS TURÍSTICS EXISTEIXEN A LES ILLES BALEARS?

       

 1. Segment estratègic turístic gastronòmic
 2. Segment estratègic turístic cultural
 3. Segment estratègic de turisme actiu
 4. Segment estratègic d'ecoturisme
 5. Segment estratègic turístic esportiu
 6. Segment estratègic turístic de salut i benestar
 7. Segment estratègic turístic de luxe
 8. Segment estratègic turístic de MICE

 

PER QUÈ ADHERIR-ME A UN SEGMENT ESTRATÈGIC TURÍSTIC?

Perquè vull formar part del projecte turístic del meu territori, integrador, participatiu, col·laboratiu.

Perquè crec en el talent dels professionals del meu sector i que, posar en comú aquest coneixement ens ajudarà a aconseguir grans metes.

SUMAR!!!!! Aquest és el valor tangible sobre el qual treballem des de l'Agència d'Estratègia Turística del Govern de les Illes Balears.

SUMAR, reunint i generant canals de diàleg amb totes les empreses de les illes vinculades a segments com el MICE, el luxe, els esports, la cultura, la gastronomia, l'ecoturisme, la salut i el benestar o el turisme actiu.

D'aquesta unió, neixen propostes, plans d'acció, trobades, jornades, accions de  promoció, presentacions, jornades de networking....

Busquem qualitat, innovació, competitivitat i sostenibilitat.

BENEFICIS

VISIBILITAT

Presència en illesbalears.travel 

Directori d'empreses adherides als Segments estratègics. 

Accions de comunicació interna-externa Sets. 

ÚS DE LES MARQUES

Identifiquen la teva activitat i destí.

Confereixen qualitat i oficialitat.

FORMACIÓ I MILLORA DE LA COMPETITIVITAT

Accés a accions formatives. Prioritat d'inscripció.

Participació en jornades de networking.

INFORMACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA DE MERCATS

Accés a estudis i informes.

Informació sobre novetats i accions.

Accés al sistema IBREST. Continguts Web.

Accés al sistema DAM. Repositori imatges.

COM PUC FORMAR PART D'UN SEGMENT ESTRATÈGIC TURÍSTIC?

 

Si està interessat a formar part d'un Segment estratègic turístic, remeti un missatge a:                         set@aetib.caib.es

 

Ens posarem en contacte amb vostè i estarem disponibles per resoldre qualsevol dubte.