torna

Detall de la notícia

Imatge 3437309

Programa EOI-CEPA 2020-2021 (NOVETAT: matrícula a les proves del nivell bàsic d'anglès)

NOVETAT: matrícula a les proves d'anglès del nivell bàsic

Resolució del director general de Planificació, Ordenació  i Centres i del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, de dia 25 de febrer de 2021, per la qual s'obre la convocatoria de matrícula  per a les proves d'anglès del nivell bàsic de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'alumnat del CEPA S'Arenal, CEPA Sa Pobla, CEPA Sud, aula d'Alaior del CEPA Joan MIr i Mir, i de l'aula Sant Jordi del CEPA Sant Antoni, dins del pla de col·laboració entre aquests centres i les escoles oficials d'idiomes d'Inca, Manacor, Palma Andreu Crespí Plaza, Eivissa i Maó el curs 2020-2021

Dates de matrícula:  del 29 al 31 de març de 2021 

 

Convocatòria de participació

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, de 22 de juliol de 2020,  per la qual es fa convocatòria per al CEPA S’Arenal, CEPA Sa Pobla, CEPA Sud, per a l’Aula d'Alaior del CEPA Joan MIr i Mir, i per l'aula de Sant Jordi del CEPA Sant Antoni, interessats a participar dins del pla de col·laboració Escoles Oficials d'Idiomes - Centres d'Educació de persones Adultes el curs 2020-2021 

Prova d'anivellació: cliqueu aquí