torna

Detall de la notícia

Exposició pública de les convocatòries de subvencions per establir nous centres de recàrrega ràpida i semiràpida per a vehicle elèctric dins el marc de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears

S'obre un període de 30 dies hàbils d’exposició pública de les convocatòries de subvencions per establir nous centres de recàrrega ràpida i semiràpida per a vehicle elèctric dins el marc de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears. Es poden presentar les observacions a l'adreça info@energia.caib.es indicant en l’assumpte "Exposició pública convocatòries subvencions centres de recàrrega ITS".