torna

Detall de la notícia

Imatge 3404283

L'alcohol i el tabac estan més estesos entre les al·lotes, segons l'enquesta d'ús de drogues a l'ensenyament secundari

L’enquesta (ESTUDES 2016-2017) sobre l’ús de les drogues a l’ensenyament secundari demostra que a les Illes Balears les substàncies més consumides continuen essent les més accessibles, és a dir, l’alcohol i el tabac, i que el consum d’ambdues està més estès entre les al•lotes que entre els al•lots. Així, el 78 % dels estudiants ha begut en el darrer any i el 36 % ha fumat. Per sexes, el 80 % de les al•lotes ha begut alcohol en el darrer any, davant un 75,9 % d’al•lots que ho ha fet; i un 40,7 % de les al•lotes ha fumat el darrer any, davant un 31,2 % dels al•lots.

Així ho ha donat a conèixer la Direcció General de Salut Pública i Participació amb motiu de la commemoració, demà, 26 de juny, del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il•lícit de Drogues.

L’enquesta també indica que els joves de les Illes continuen consumint les substàncies addictives més comunes, si bé l’ edat d’inici es retarda a 14 anys.

Quant a la pràctica del botellón, continua sent molt habitual, si bé les Illes Balears es troben sota la mitjana nacional (un 49,5 % hi ha participat en els darrers 12 mesos). Bars i discoteques són els llocs on més consumeixen begudes alcohòliques. El 31,7% dels enquestats beu a bars i el 25,9%, a discoteques.

Sí bé la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears, prohibeix la venda a menors, els supermercats i les botigues de barri són els llocs on els joves entre 14 i 17 anys aconsegueixen per ells mateixos les begudes alcohòliques. El 57,9 % dels enquestats va indicar que compra l’alcohol en el supermercat i el 46,5 % ho fa a la botiga de barri.

Un 43,6 % va manifestar que s’havia engatat el darrer any.

L’evolució del consum de tabac té una tendència estable. Si bé un 36 % ha fumat en el darrer mes, només un 9,2 % ho fa cada dia.

Baixa el consum de cànnabis

Quant al cànnabis, el 28,3 % de les persones consultades n’ha consumit en el darrer any i el 20,1 % n’ha fumat en els darrers 30 dies, la qual cosa suposa una baixada en relació amb l’enquesta anterior. Així i tot, les Illes Balears continuen per sobre de la mitjana nacional.
Un 17 % d’estudiants entre 14 i 18 anys que ha consumit cànnabis en els darrers 30 dies també han fumat tabac.

Cal remarcar que l’11,8 % dels joves consultats ha consumit hipnosedants el darrer any i que aquest consum és més habitual entre les al•lotes que entre els al•lots, seguint una tendència igual a les dades de l’enquesta nacional .

El consum de cocaïna té una tendència a la baixa entre els estudiants de les Illes. Prop de dos de cada cent n’ha consumit en els darrers 12 mesos.

L’alcohol és la substància que es percep com la menys perillosa i la més fàcil d’aconseguir i el tabac es percep com més perillós que el cànnabis.

Gairebé un de cada quatre enquestats fa un ús compulsiu d’Internet

Una novetat d’aquesta darrera enquesta és que estudia les addiccions comportamentals. Un 23,8 % dels estudiants fan un ús compulsiu d’Internet. Per obtenir aquest resultat s’ha tengut en compte la freqüència amb la qual fan servir Internet, les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria, descàrrega o compres, entre d’altres; quant de temps al dia hi dediquen i amb quina freqüència han deixat de fer alguna activitat com ara sortir amb els amics o descuidar les seves obligacions per estar connectats.

Pel que fa als jocs d’atzar, un 12 % d’estudiants manifesten haver jugat de forma presencial mentre que un 6 % ho han fet en línia.

Aquestes dades mostren que és necessària l’aprovació de la nova llei d’addiccions, que es troba en fase d’elaboració, per tal de restringir l’accés a les substàncies més consumides i per controlar les il•legals. Aquesta llei va molt encaminada a la protecció del menor i entre els objectius destaquen retardar l’inici en el consum de substàncies addictives i el de prevenir les addiccions comportamentals.

La Plataforma per un Oci de Qualitat de les Illes Balears treballa amb tots els sectors (societat civil, indústria i administracions) i des de diferents àmbits per assolir un consum zero d’alcohol en els menors. Així, en el darrer ple, que va tenir lloc el mes de març, es varen proposar diverses accions conjuntes per dur-les a terme en els espais d’oci aquest estiu. La primera ha estat l’augment d’informació, tant per a les famílies com per als joves, i de control per part de les autoritats (policies tutors i locals) a la festa de final de curs d’Alcúdia, que es va fer el divendres 8 de juny sense incidents significatius.  

S’han d’intensificar els controls en els bars, discoteques, supermercats, botigues de barri etc. en relació amb el subministrament d’alcohol als menors, i per això la Plataforma ha elaborat una ordenança marc que facilitarà als municipis l’elaboració de la seva pròpia ordenança i supervisar-ne el compliment.

La Direcció General de Salut Pública i Participació vol fer palesa la importància de la implicació de tota la societat per poder assolir tots aquests objectius.