torna

Detall de la notícia

AVÍS: Autoritzacions de sales de joc, zones d'apostes i locals específics d'apostes.

Amb les sol·licituds d’autorització de sales de joc, zones d’apostes i locals específics d’apostes la empresa sol·licitant ha de presentar dos plànols amb les característiques indicades al punt 11è de l’annex I del Decret 55/2009, sales de jocs, o bé els articles 23, 24 i 25 del Decret 42/2017, zones i locals específics d’apostes.

Per tal de poder notificar electrònicament les resolucions d’autorització de les sales de joc és imprescindible que un d’aquests plànols s’aporti en el format DIN A3, independentment de l’escala utilitzada.

L’altre plànol ha de presentar-se tal com s’indica a l’avís publicat el passat 20/02/2018 a la pàgina web de la direcció general: