torna

Detall de la notícia

AVÍS: Comunicació electrónica

El Servei de Joc de la direcció general de Comerç i Empresa ha iniciat la substitució de les notificacions i comunicacions  que fins ara  es feien en paper per la notificació electrònica que posarà a la vostra disposició aquesta documentació a la vostra carpeta ciutadana del Punt d'Accés General accesible des de: http://administracion.gob.es

Per aquest motiu és convenient la actualització dels correus electrònics que disposa el Servei de Joc, indicant a les sol·licituds a quin correu voleu rebre els avisos de la nova documentació tramesa a la carpeta ciutadana.