torna

Detall de la notícia

AVÍS: Nou correu per a peticions d'informació al Servei de Joc.

El Servei de Joc és la unitat administrativa  encarregada de tramitar tots els expedients en matèria de joc sota la direcció de la directora general de Comerç i Empresa. A la vegada aquesta unitat administrativa s'estructura en unitats de nivell inferior.

Aquesta unitat no està catalogada com a d'atenció al públic per la qual cosa la persona que ostenti la condició d'interessat en un expedient, podrà sol·licitar la seva consulta així com obtenir còpies del mateix sempre amb cita prèvia adreçada al correu electrònic següent:


Amb la sol·licitud de cita prèvia als correus esmentats s'ha d'especificar el motiu de la consulta així com el número d'expedient per poder derivar-ho a la persona corresponent.