torna

Detall de la notícia

Imatge 3159352

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports presenta un quadre comparatiu de les ajudes a clubs esportius

 

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports fa públic el quadre adjunt on es pot comparar les subvencions a clubs esportius de 2016 i 2017. A la convocatòria del 2017 es va augmentar la partida en 200.000 euros per als clubs que competeixen en l'àmbit estatal, passant de 600.000 als 800.000 euros, un 33% més.

 
Es pot observar que al 2017 en alguns casos hi ha una diferència entre l’import concedit inicialment i el finalment justificat per part del club. Aquesta diferència és a conseqüència que alguns d'aquests clubs no s'han ajustat a les bases de la convocatòria de subvencions a l'hora de justificar aquest import (convocatòria publicada al BOIB de 28 de març de 2017). Tot i això, la majoria de clubs augmenten considerablement respecte a l'any 2016 la subvenció cobrada per part del Govern de les Illes Balears gràcies a l’augment esmentat anteriorment . En els casos en els quals els clubs tenen una diferència en la partida de les ajudes cobrades entre l'any 2016 i 2017 és per motius estrictament esportius (quan hi ha un descens de categoria disminueix l'ajuda) o perquè no s'han ajustat a les bases de la convocatòria a l'hora de justificar.
 
Tots els clubs tenen a la seva disposició als treballadors de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, tant de la Direcció General d'Esports i Joventut com els de la Fundació per a l'Esport Balear, per poder resoldre els dubtes sobre aquesta convocatòria i per realitzar revisions prèvies per anticipar possibles problemes que puguin sorgir a l'hora de justificar. En aquest sentit, cal dir que cap dels clubs que no s'ha ajustat a les bases de la convocatòria havien realitzat aquestes revisions prèvies.
 
De cara a l'any 2018 la Conselleria augmentarà aquesta partida en 200.000 euros més, passant del 600.000 euros a 1.000.000 € durant aquesta legislatura, és a dir, un 66 % més que a la legislatura anterior. A més, es canviarà el sistema de la convocatòria de l'any 2018, el qual serà molt més senzill a l'hora de justificar i molt més àgil a l'hora de cobrar. D'aquesta manera, es pretén solucionar el desajustament històric que hi ha entre la temporada esportiva (en aquest cas, 2017-2018) i l'any natural dels pressuposts (2018).

Per a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports és una prioritat seguir millorant les ajudes per millorar el suport als clubs i als esportistes i se seguirà fent feina en aquest sentit.